Người khuyết tật có được nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện không?

26/04/2022

Chào ad !!
Tôi muốn hỏi người khuyết tật hạng nặng trên 81% khi đóng bhxh tự nguyện thì đc nhà nước hỗ trợ bao nhiêu % ạ ??? Nhà tôi ở nông thôn và không thuộc hộ nghèo và cận nghèo ạ và sau này được hưởng bao nhiêu % ạ?

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 6 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chính sách của nhà nước đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện là hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên.

   Và căn cứ theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện với các đối tượng được nhà nước quy định do bạn không thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo nên bạn sẽ được hỗ trợ 10% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thông.

   Mức chuẩn hộ nghèo được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-ttg thì mức chuẩn hộ nghèo ở nông thôn là 700.000 đồng/tháng.

   Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH thì mức hỗ trợ tiền đóng BHXH hàng tháng của bạn được giảm 15.400 đồng/ tháng.

   Về mức hưởng sau này thì BHXH tự nguyện có hai chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất tuy nhiên thông tin bạn cung cấp chưa đủ để có thể tư vấn sâu cho bạn mong bạn cung cấp thêm thông tin về các chế độ của BHXH tự nguyện được quy định tại Mục 1 và 2 Chương IV Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn