Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có phải đóng thất nghiệp hay không?

Ngày hỏi:11/05/2022

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có phải đóng thất nghiệp hay không? Tôi đang làm việc tại một công ty với hợp đồng lao động trong 6 tháng. Anh chị cho tôi hỏi tôi có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có phải đóng thất nghiệp hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 có quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

   1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

   a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

   b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

   Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn vẫn phải đóng thất nghiệp.

   Đơn vị sự nghiệp công lập có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

   Tại Khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm 2013 có quy định như sau:

   3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

   Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn