Người lao động nghỉ ốm đau ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng khi hợp đồng hết hạn?

26/04/2022

Đối với trường hợp người lao động bị ốm đau đang điều trị theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng hợp đồng lao động lại hết hạn thì có ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng không?

  • Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 quy định Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

   1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

   Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

   6. Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

   Theo Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Lao động 2012 thì khi Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

   Hiện nay, pháp luật lao động chưa có quy định nào về trường hợp phải gia hạn hợp đồng lao động khi hết hạn nếu người lao động đang điều trị tại cơ sở y tế. Theo đó, trường hợp này hợp đồng lao động sẽ chấm dứt do hết thời hạn theo Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012. Việc hợp đồng hết hạn không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, do đó, việc người lao động ốm đau không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn