Người nhà của quân nhân đang phục vụ trong Quân đội có được hưởng chế độ BHYT không?

Ngày hỏi:21/03/2017

Người nhà của quân nhân đang phục vụ trong Quân đội có được hưởng chế độ BHYT không? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Ân, đang sinh sống tại Khánh Hòa, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi người nhà của quân nhân đang phục vụ trong Quân đội có được hưởng chế độ BHYT không? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Ân_096**)

  • Chế độ BHYT của thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, theo đó:

   Thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội nếu không có chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối với thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội đang tại ngũ quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế, được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

   Trên đây là tư vấn về chế độ BHYT của thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 151/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn