Nguyên tắc tính phí bảo hiểm đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

Ngày hỏi:15/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Thanh Mai hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về bảo hiểm đối với tổ chức cá nhân tiến hành công việc bức xạ y tế. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nguyên tắc tính phí bảo hiểm đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ được quy định như thế nào?

  • Nguyên tắc tính phí bảo hiểm đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm. Phí bảo hiểm do bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận trên cơ sở đánh giá rủi ro được bảo hiểm và các yếu tố liên quan nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

   - Được xây dựng trên cơ sở số liệu thống kê. Trường hợp chưa có số liệu thống kê thì có thể nghiên cứu, tham khảo và dựa trên kinh nghiệm quốc tế, bản chào của các nhà tái bảo hiểm nước ngoài.

   - Đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

   - Phải tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn