Nhà sư sống ở chùa có được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế không?

Ngày hỏi:20/05/2022

Nhà sư sống tại chùa có được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế không? Trách nhiệm của tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nhà sư? Tôi muốn mua cho sư thầy gần nhà tôi BHYT nhưng không biết là thầy có thuộc diện được hỗ trợ không ạ? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Nhà sư sống ở chùa có được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế không?
   (ảnh minh họa)
  • Nhà sư sống tại chùa có được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế không?

   Nhà sư hay còn gọi là Nhà tu hành được quy định tại Khoản 7 Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo

   Căn cứ Điều 4 Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định về xác định đối tượng đóng, mức đóng và giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình như sau:

   1. Việc xác định đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP căn cứ vào một trong các giấy tờ sau đây:

   a) Đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

   b) Đối với người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của cơ sở bảo trợ xã hội nơi người đó đang cư trú.

   2. Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được thực hiện ngay từ người thứ hai trở đi có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc trong danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo, cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1 Điều này tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì nhà sư sống tại chùa sẽ được hỗ trợ phí đóng BHYT theo đối tượng hộ gia đình. Tuy nhiên, nhà sư này phải đáp ứng được quy định về giấy tạm trú, hộ khẩu hoặc danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo.

   Trách nhiệm của tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nhà sư?

   Theo Điều 35 Luật Tổ chức tín ngưỡng 2016 quy định về việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

   1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi đi và nơi đến chậm nhất là 20 ngày.

   Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức thông báo, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến.

   2. Trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

   Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn