Nhân viên y tế trường học có được kiêm nhiệm thêm chức vụ kế toán không?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhân viên y tế trường học có được kiêm nhiệm thêm chức vụ thủ quỹ của nhà trường không? 

 

  • Nhân viên y tế trường học có được kiêm nhiệm thêm chức vụ kế toán không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 8 Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định:

   a) Nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên. Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương, các trường học bố trí nhân viên y tế trường học đáp ứng quy định tại Điểm này hoặc ký hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế xã) hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh;

   b) Nhân viên y tế trường học phải được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dục tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ quy định;

   c) Nhân viên y tế trường học có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường học phân công.

   Theo Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2010 quy định:

   Trường phổ thông chưa có viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường có thể bố trí giáo viên kiêm nhiệm. Không bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác kế toán

   => Như vậy, theo quy định trên nhân viên y tế trường học phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên. Và pháp luật chỉ có quy định giáo viên không được kiêm nhiệm công tác kế toán còn nếu là nhân viên y tế trường học thì vẫn được kiêm nhiệm công tác kế toán bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn