Nhờ người thân khai báo tình trạng việc làm có được không?

26/04/2022

Em đã nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp được hai tháng, tuy nhiên em sắp đi làm ăn xa, không có ở địa phương để thông báo tình trạng việc làm để tiếp tục nhận bảo hiểm thất nghiệp được, anh chị cho em hỏi em có thể nhờ em trai mình mỗi tháng ra khai báo với cơ quan việc làm thay em có được không?

 

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

   Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm

   Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

   b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

   c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

   d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

   Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

   Do những thông tin bạn cung cấp không rõ ràng đối với vụ việc của bạn thì sẽ giải quyết theo các trường hợp sau:

   + Nếu thời gian bạn thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà bạn thuộc một trong các trường hợp trên thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, bạn phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

   + Nếu không thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn phải trực tiếp khai báo tình trạng việc làm theo ngày hẹn của Trung tâm dịch vụ việc làm mà không thể nhờ người khác khai báo thay. Khi bạn thông báo muộn cơ quan BHXH sẽ không chấp nhận thông báo tình hình tìm kiếm việc làm của bạn nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật việc làm 2013, đồng thời khi đó bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn