Những cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

26/04/2022

Có những cách đóng bảo hiểm xã hội nào để hưởng lương hưu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Minh Tâm, hiện đang làm việc tại công ty tư nhân Xuân Ngọc (TP.HCM). Theo tôi được biết thì thường làm việc tại cơ quan, công ty của nhà nước mới được hưởng lương hưu. Giờ tôi làm việc tại công ty tư nhân, đến nay cũng đã 40 tuổi rồi, có cách nào để tôi đóng bảo hiểm và được hưởng lương hưu không ạ? Phiền Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn cụ thể giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! (xuan.ngoc***@gmail.com) 

  • Để được hưởng lương hưu, bạn có thể lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, 3 tháng một lần hay đóng một lần cho nhiều năm. Cụ thể, Khoản 1 điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định, phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

   - Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

   + Đóng hằng tháng;

   + Đóng 3 tháng một lần;

   + Đóng 6 tháng một lần;

   + Đóng 12 tháng một lần;

   + Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

   + Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Điều 10 quy định mức đóng như sau:

   - Đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

   Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

   - Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với tỷ lệ tương ứng.

   - Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

   - Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

   - Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó Thủ tướng điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

   - Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

   + Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

   + Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

   + Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

   Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 134/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn