NLĐ có được nhận một lần trợ cấp mai táng khi chết tại bệnh viện không? Con 13 tuổi có được nhận trợ cấp tuất hết một lần không?

Ngày hỏi:13/06/2022

NLĐ có được nhận một lần trợ cấp mai táng khi chết tại bệnh viện không? Con 13 tuổi có được nhận trợ cấp tuất hết một lần không? Người lao động tham gia BHXH tự nguyện khi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp 1 lần không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • NLĐ có được nhận một lần trợ cấp mai táng khi chết tại bệnh viện không?

   Dạ, em muốn hỏi trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng là 36 tháng, đóng BHXH đầy đủ thì khi bị tai nạn phải đưa vào bệnh viện điều trị thì nếu người này không qua khỏi có được nhận một lần trợ cấp mai táng hay không?

   Trả lời:

   Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

   1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

   a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

   b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

   Như vậy, xét theo trường hợp mà bạn đề cập thì người lao động này khi bị tai nạn lao động nhưng không qua khỏi tại bệnh viện trong khi điều trị do tai nạn thì sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng theo quy định trên.

   Con 13 tuổi có được nhận trợ cấp tuất hết một lần không?

   Chồng tôi tham gia BHXH bắt buộc được hơn 15 năm thì mất do tai nạn lao động. Nhà tôi có 1 đứa con mới 13 tuổi. Tôi nghe nói con tôi được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, nhưng tôi không muốn lãnh hàng tháng, tôi muốn lãnh 1 lần thì có được không? Nhờ tư vấn.

   Trả lời:

   Căn cứ Điểm c Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định con chưa đủ 18 tuổi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chết do tai nạn lao động sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

   Như vậy, trường hợp của con bạn 13 tuổi sẽ được trợ cấp tuất hằng tháng.

   Khoản 3 Điều 69 Luật này cũng quy định trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần như sau:

   Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

   Như vậy, con bạn nếu có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

   Người lao động tham gia BHXH tự nguyện khi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp 1 lần không?

   Đối với BHXH bắt buộc có chế độ trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, vậy người tham gia BHXH tự nguyện thì sao?

   Trả lời:

   Đối với chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng có quy định về chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, theo đó:

   1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

   2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Cho nên người tham gia BHXH tự nguyện đáp ứng điều kiện quy định trên thì vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn