Phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ xã có phải đóng BHXH?

26/04/2022

Hiện nay, tôi đang là chủ tịch ủy ban nhân dân xã b và đồng thời kiêm nhiệm chức danh bí thư cấp ủy của xã, mỗi tháng tôi được phụ cấp một khoản tiền kiêm nhiệm chức vụ tôi muốn hỏi khoản tiền này có được tính vào tiền để đóng bảo hiểm xã hội hay không?

  • Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 25/06/2019) quy định như sau:

   - Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

   - Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

   - Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

   Căn cứ quy định của pháp luật thì khoản tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của anh không phải dùng để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn