phương thức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện

26/04/2022

Về phương thức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn như thế nào?

  • Người tham gia lựa chọn, đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các phương thức như:
   + Hàng tháng, hàng quý hoặc sáu tháng một lần.
   + Thời gian thu tiền được thực hiện vào nửa đầu của thời gian tương ứng với phương thức mà người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
   + Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quyền tạm dừng đóng hoặc đăng ký lại phương thức đóng, mức đóng với cô quan bảo hiểm xã hội (đăng ký lại được thực hiện vào tháng đầu quý và ít nhất là 6 tháng kể từ lần đăng ký trước) .

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn