Quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản nhà nước trong các Cơ quan Bảo hiểm xã hội

26/04/2022

Kính mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi việc sau khi bán tài sản nhà nước, cụ thể là ở Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi tôi đang làm, thì số tiền thu được phải được quản lý và sử dụng theo quy định nào của pháp luật?

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, việc quản lý và sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản nhà nước trong Hệ thống Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

   Số tiền thu được từ bán tài sản nhà nước sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, được quản lý, sử dụng như sau:


   - Đối với số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất, đơn vị phải nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) do cơ quan Bảo hiểm xã hội làm chủ tài khoản và được quản lý, sử dụng theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg .

   - Đối với số tiền thu được từ bán tài sản khác: BHXH cấp tỉnh và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện nộp về BHXH Việt Nam để bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Ngành hoặc trả nợ đối với tài sản được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn huy động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn