Quản lý thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số ngành BHXH được quy định ra sao?

26/04/2022

Liên quan đến quy định về chứng thư số ngành BHXH. Cho hỏi: Việc quản lý thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số ngành BHXH được quy định ra sao?

  • Quản lý thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số ngành BHXH được quy định tại Điều 19 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1166/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Thiết bị lưu khóa bí mật phải được quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

   - Không được dùng các công cụ, chương trình hay bất cứ hình thức nào khác làm thay đổi dữ liệu hoặc làm hư hỏng thiết bị lưu khóa bí mật.

   - Việc sử dụng chứng thư số trong các GDĐT thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam.

   - Văn thư của cơ quan, tổ chức là người được giao quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức.

   - Các cá nhân có trách nhiệm quản lý chặt chẽ thiết bị lưu khóa bí mật, không giao thiết bị lưu khóa bí mật của mình cho người khác.

   - Trường hợp tổ chức, cá nhân làm thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật sẽ bị xử lý theo quy định của BHXH Việt Nam.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn