Quân nhân chuyên nghiệp phục viên sẽ nhận được trợ cấp gì?

26/04/2022

Tôi là Quân nhân chuyên nghiệp nhập ngũ từ 2/2014 đến tháng 7/2020 Hệ số lương là 3,7. Tôi xuất ngũ phục viên thì sẽ nhận được trợ cấp bao nhiêu tiền?

  • Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 151/2016/NĐ-CP thì khi phục viên bạn sẽ được hưởng các chế độ sau:

   - Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phục viên; được hỗ trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

   - Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi phục viên.

   - Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Về trợ cấp phục viên theo đó quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn về chế độ trợ cấp phục viên một lần sẽ được tính như sau:

   Tiền trợ cấp phục viên một lần

   =

   Tổng số năm công tác

   x

   01 tháng tiền lương liền kề trước khi phục viên

   Theo đó thì số năm công tác của bạn là 3 năm 6 tháng căn cứ theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 151/2016/NĐ-CP thì thời gian công tác của bạn sẽ không được làm tròn và tính là 3,5 năm.

   Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 79/2019/TT-BQP thì mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng.

   Do đó số tiền trợ cấp phục viên một lần mà bạn nhận được là:

   3,5 x 3,7 x 1.490.000 = 19.295.500 đồng.

   Về trợ cấp tạo việc làm bạn sẽ nhận được 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ:

   Căn cứ theo mức lương cơ sở hiện tại thì trợ cấp bạn nhân được là:

   6 x 1.490.000 = 8.940.000 đồng.

   Vì vậy, tổng số tiền mà bạn sẽ nhận được khi phục viên là 28.235.500 đồng.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn