Quy định về chi phí BHXH bắt buộc

26/04/2022
Chi phí quản lý BHXH bắt buộc của hệ thống bảo hiểm xã hội được quy định thế nào?

  • Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng năm được quy định như sau:
   1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội hàng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.
   2. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng mức chi phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các khoản sau đây:
   a) Chi phí thường xuyên;
   b) Chi không thường xuyên, gồm:
   - Chi phí làm sổ bảo hiểm xã hội, giấy tờ, biểu mẫu, chi phục vụ công tác thu, chi;
   - Chi sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định, nghiên cứu khoa học và bối dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn