Quyền lợi của người tham gia đóng BHXH tự nguyện

26/04/2022

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng những quyền lợi gì ?

  • Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì ñöôïc höôûng quyền lợi như sau:
   1. Đối với chế độ hưu trí:
   - Lương hưu hàng tháng .
   - Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu ( mỗi năm 0,5 tháng lương khi đã đóng BHXH từ 31 năm đối với nam, 26 năm đối với nữ).
   - Trợ cấp BHXH một lần ( đóng dưới 20 năm và có yêu cầu nhận trợ cấp 1 lần).
   - Được cấp thẻ BHYT.
   2. Đối với chế độ tử tuất:
   - Trợ cấp mai táng: ( Đối tượng có ít nhất 05 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và người đang hưởng lương hưu): bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.
   - Trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân ( nếu đối tượng vừa đóng BHXH BB vừa đóng BHXH tự nguyện mà thời gian đóng BHXH bắt buộc trước đó có từ đủ 15 năm trở lên và thân nhân có đủ điều kiện - kể cả đối tượng đó đang hưởng lương hưu): Hàng tháng từ 50% đến 70% mức lương tối thiểu chung.
   - Trợ cấp tuất 1 lần cho thân nhân ( nếu không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng): Mỗi năm đóng BHXH bằng 1,5 tháng lương.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn