Sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn có được cấp thẻ BHYT không?

26/04/2022

Tôi ở Thôn Khuôn, Trắng Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang, Tôi được biết đối với những người sinh sống tại vùng kinh tế khó khăn như tôi được cấp thẻ BHYT miễn phí nhưng hỏi bên xã thì người ta bảo không được. Như vậy tôi có được cấp thẻ BHYT hay không?

 

  • Căn cứ vào Quyết định 103/QĐ-TTg 2019 đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực III theo đó Thôn Khuôn, Trắng Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang là khu vực thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

   Tại Điểm h Khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 có quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

   “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

   ...

   3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

   h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;”

   Như vậy, bạn sinh sống tại vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nên theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 12 nêu trên thì bạn thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

   Bạn có thể liên hệ ủy bạn nhân dân xã để lập danh sách theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn