Sử dụng tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội

26/04/2022

Việc sử dụng tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp từ thắc mắc nói trên.

  • Việc sử dụng tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ cấp tài khoản cho tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công, kê khai và gửi hồ sơ trực tuyến hoặc sửa đổi, bổ sung thông tin, hồ sơ trực tuyến;

   - Tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng Dịch vụ công có trách nhiệm xuất trình hồ sơ theo quy định khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn