Tài liệu minh họa bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí được quy định như thế nào?

26/04/2022

Tài liệu minh họa bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí được quy định như thế nào? Xin chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Vì nhu cầu công việc, tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung liên quan đến trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm về bảo hiểm hưu trí. Vì vậy, tôi có một thắc mắc này gửi đến Quý Ban biên tập để nhờ hỗ trợ như sau: Đối với tài liệu minh họa bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí, pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi chân thành cảm ơn anh, chị rất nhiều.

 Ái Châu (chau***@gmail.com)

  • Tài liệu minh họa bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí được quy định tại Điều 20 Thông tư 115/2013/TT-BTC Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải được cung cấp cho bên mua bảo hiểm trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và có các thông tin tối thiểu theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

   2. Thuyết minh rõ cho bên mua bảo hiểm các quyền lợi mà khách hàng có thể được nhận khi giao kết hợp đồng bảo hiểm hưu trí, bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi hưu trí định kỳ;

   3. Các khoản phí và các hạn mức tối đa mà bên mua bảo hiểm phải trả được thể hiện rõ trên cơ sở tách bạch giữa phí bảo hiểm cho các quyền lợi bảo hiểm rủi ro và các khoản phí khác;

   4. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm hưu trí có quyền lợi bảo hiểm bổ trợ, doanh nghiệp bảo hiểm phải thuyết trình rõ trong tài liệu minh họa bán hàng các quyền lợi bổ trợ đó và tác động đối với bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm;

   5. Tài liệu minh họa bán hàng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

   Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến tài liệu minh họa bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 115/2013/TT-BTC.

   Trân trọng thông tin đến bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn