Tham gia BHYT hộ nghèo hay theo diện người lao động tại công ty?

26/04/2022

Tôi làm việc cho 1 công ty từ tháng 07/2019. Hiện tại, tôi đã có thẻ BHYT hộ nghèo ở địa phương nên tôi không làm hồ sơ đóng bảo hiểm ở công ty được. Công ty đã yêu cầu tôi về tại địa phương để thông báo dừng tham gia BHYT hộ nghèo. Cho tôi hỏi, nếu tôi dừng tham gia BHYT hộ nghèo để đóng ở công ty thì tôi sẽ bị thiệt thòi. Nếu không dừng tham gia BHYT hộ nghèo thì tại doanh nghiệp tôi có phải đóng tiếp BHYT không hay phải như thế nào?

 

  • Căn cứ Điểm 2 Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế 2014 quy định:

   - Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

   Trường hợp của bạn, hiện đang tham gia BHYT theo đối tượng người lao động đồng thời cũng thuộc hộ gia đình nghèo. Vì vậy, theo thứ tự quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, bạn phải tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là người lao động.

   Do vậy trường hợp này bạn cần phải về địa phương để thông báo dừng tham gia BHYT hộ nghèo và tham gia đóng tiếp BHYT tại doanh nghiệp theo diện cho người lao động theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn