Thanh toán chế độ ốm đau thai sản năm 2016.

26/04/2022

Hỏi về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức theo luật BHXH. 1. Theo điều 102 và điều 103 luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về thời hạn giải quyết chế độ ốm đau, thai sản,dưỡng sưc sau ốm đau, thai sản thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Vậy cho tôi hỏi 1. Cơ quan BHXH tổ chức chi trả cho NLĐ là chi trả trực tiếp cho từng người lao động hay chuyển tiền về đơn vị rồi đơn vị chi trả cho NLĐ. Nếu chuyển tiền về cho đơn vị thì sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận tiền của cơ quan BHXH thì đơn vị chuyển tiền cho NLĐ và khi chuyển tiền về cho đơn vị có giấy tờ gì không? (VD như giấy quyết toán chế độ hằng quý mà hiện tại vẫn làm) 2. 2% giữ lại để chi trả chế độ ốm đau, thai sản sang năm 2016 là không giữ lại nữa đúng không? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ BHXH để đơn vị có thế thực hiện các quy định theo luật BHXH 58/2014/QH13 kể từ ngày 01/01/2016

  • 1. Điểm a, Khoản 3 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

   Theo quy định trên: Việc giải quyết của cơ quan BHXH là công tác xét duyệt hồ sơ và ban hành mẫu C70b-HD để chuyển trả cho đơn vị, đồng thời chuyển cấp kinh phí cho đơn vị để đơn vị thực hiện chi trả cho người lao động.

   2. Khoản a, Điểm 1, Điều 86 Luật BHXH quy định: Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động bằng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

   Theo quy định trên thì từ 01/01/2016 đơn vị thực hiện nộp đủ 3% vào quỹ ốm đau thai sản mà không giữ lại 2% để thực hiện chi trả như quy định của Luật BHXH năm 2006.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn