Thời điểm hưởng bậc lương mới và thời gian tính nâng bậc lương lần sau đối với công, viên chức, NLĐ thuộc BHXH VN có thành tích xuất sắc

Ngày hỏi:27/03/2019

Sau khi được nâng lương thì thời điểm nào là thời điểm được hưởng bậc lương mới đối với công, viên chức, NLĐ thuộc BHXH VN có thành tích xuất sắc? Và thời gian tính nâng bậc lương lần sau đối với công, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định như thế nào? Mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi vì vấn đề này liên quan mật thiết đến công việc của tôi. Tôi cảm ơn

Hoàng Triều (trieu***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thời điểm hưởng bậc lương mới và thời gian tính nâng bậc lương lần sau đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định tại Điều 13 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013 như sau:

   - Thời điểm tính hưởng bậc lương mới xác định bằng cách tính lùi từ thời điểm nâng lương thường xuyên theo quy định ứng với số tháng được nâng lương trước thời hạn (12 tháng, 9 tháng, 6 tháng).

   - Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ thời gian được hưởng bậc lương mới.

   - Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì công chức, viên chức và người lao động được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phần chênh lệch tiền lương giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

   Trên đây là nội dung quy định về thời điểm hưởng bậc lương mới và thời gian tính nâng bậc lương lần sau đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn