Thời điểm hưởng lương hưu của lao động nam sinh tháng 3/1963

26/04/2022

Nhờ anh chị tư vấn giúp trường hợp bố em sinh ngày 01/3/1963 thì không rõ theo luật lao động mới, tuổi nghỉ hưu tăng lên thì bố em bắt đầu hưởng lương hưu từ thời điểm nào ạ? Bố em không làm các công việc nặng nhọc ạ.

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

   Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   Đồng thời, Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP xác định lao động nam sinh tháng 3/1963 thì bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 01/2024.

   Như vậy, trường hợp bố chị sinh tháng 3/1963 thì từ tháng 01/2024, bố chị bắt đầu được hưởng lương hưu theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn