Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu công nghệ thông tin của hệ thống BHXH Việt Nam

26/04/2022

Xin chào, Tôi đang tìm hiểu các quy định về bảo quản hồ sơ hình thành trong hoạt động bảo hiểm. Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu công nghệ thông tin của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi.

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu công nghệ thông tin của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 11. Hồ sơ, tài liệu công nghệ thông tin

   131

   Hồ sơ xây dựng các quy định, quy chế và hướng dẫn về công nghệ thông tin của ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   132

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch công tác công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   133

   Hồ sơ xây dựng chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT của ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   134

   Hồ sơ xây dựng, triển khai, quản lý, nâng cấp và điều chỉnh các phần mềm ứng dụng CNTT của ngành, cơ quan, đơn vị

   Vĩnh viễn

   135

   Hồ sơ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của ngành, cơ quan, đơn vị

   Vĩnh viễn

   136

   Hồ sơ xây dựng và quản lý, vận hành các Trung tâm dữ liệu của ngành

   Vĩnh viễn

   137

   Hồ sơ xây dựng và quản lý, vận hành hạ tầng thông tin của ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   138

   Hồ sơ xây dựng và chuẩn hóa hệ thống mạng máy tính nội bộ của cơ quan, đơn vị

   20 năm

   139

   Hồ sơ xây dựng hệ thống chữ ký số của ngành

   Vĩnh viễn

   140

   Hồ sơ xây dựng hệ thống xác nhận chữ ký số trên dữ liệu KCB BHYT điện tử

   Vĩnh viễn

   141

   Hồ sơ xây dựng, nâng cấp Trang/Cổng thông tin điện tử của Ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   142

   Hồ sơ xây dựng, xây dựng bổ sung danh mục các dịch vụ công trực tuyến

   Vĩnh viễn

   143

   Hồ sơ giao lưu trực tuyến

   10 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu công nghệ thông tin của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn