Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu pháp chế của hệ thống BHXH Việt Nam

26/04/2022

Xin chào, Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu pháp chế của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi.

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu pháp chế của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 8. Hồ sơ, tài liệu pháp chế

   104

   Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế

   Vĩnh viễn

   105

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch về công tác pháp chế; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   106

   Hồ sơ hội nghị công tác pháp chế, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

   10 năm

   107

   Hồ sơ khởi kiện

   Vĩnh viễn

   108

   Hồ sơ thẩm định văn bản

   Vĩnh viễn

   109

   Hồ sơ về việc rà soát văn bản

   10 năm

   110

   Hồ sơ về việc rà soát thủ tục hành chính

   10 năm

   111

   Hồ sơ công bố thủ tục hành chính

   10 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu pháp chế của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn