Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thi đua, khen thưởng của hệ thống BHXH Việt Nam

26/04/2022

Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thi đua, khen thưởng của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi.

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thi đua, khen thưởng của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 9. Hồ sơ, tài liệu thi đua, khen thưởng

   112

   Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế, hướng dẫn vê công tác thi đua, khen thưởng

   Vĩnh viễn

   113

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   114

   Hồ sơ phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua

   10 năm

   115

   Hồ sơ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

   Vĩnh viễn

   116

   Hồ sơ tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

   - Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng

   Vĩnh viễn

   - Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị

   20 năm

   117

   Hồ sơ chấm điểm thi đua; Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

   30 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thi đua, khen thưởng của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn