Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN của hệ thống BHXH Việt Nam

26/04/2022

Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 17. Hồ sơ, tài liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

   194

   Hồ sơ quy định, văn bản hướng dẫn về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

   Vĩnh viễn

   195

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch thu, chi, BHXH, BHYT, BHTN; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   196

   Hồ sơ giao kế hoạch thu, chi phí thu hàng năm

   Vĩnh viễn

   197

   Hồ sơ phối hợp thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

   70 năm

   198

   Hồ sơ phối hợp trong việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

   70 năm

   199

   Hồ sơ xây dựng văn bản chỉ đạo điểm, tăng cường công tác thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

   Vĩnh viễn

   200

   Sổ sách quản lý, bảng tổng hợp thu, truy thu BHXH, BHYT, BHTN

   20 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn