Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của hệ thống BHXH Việt Nam

26/04/2022

Xin chào, cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 15. Hồ sơ, tài liệu thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

   169

   Hồ sơ xây dựng quy định, văn bản hướng dẫn về BHXH, BHYT, BHTN

   Vĩnh viễn

   170

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   171

   Hồ sơ xây dựng hệ thống mã số quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

   Vĩnh viễn

   172

   Hồ sơ báo cáo Chính phủ, bộ, ngành trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN

   Vĩnh viễn

   173

   Hồ sơ báo cáo Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN

   Vĩnh viễn

   174

   Hồ sơ xây dựng văn bản đôn đốc, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

   50 năm

   175

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch in, cấp phát phôi, giấy chứng nhận (nếu có)

   20 năm

   176

   Hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN

   70 năm

   177

   Hồ sơ tham gia BHYT

   10 năm

   178

   Hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ BHXH hàng tháng

   70 năm

   179

   Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, chế độ BHXH một lần

   70 năm

   180

   Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe...; Trợ cấp thất nghiệp

   20 năm

   181

   Hồ sơ thống kê; Danh sách báo tăng, giảm, tạm dừng, điều chỉnh hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

   20 năm

   182

   Sổ theo dõi công tác BHXH, BHYT, BHTN

   20 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn