Thời gian bảo quản tài liệu tổ chức Công đoàn của hệ thống BHXH Việt Nam

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thời gian bảo quản tài liệu của tổ chức Công đoàn của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản tài liệu tổ chức Công đoàn của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   21.2. Tài liệu tổ chức Công đoàn

   231

   Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Công đoàn cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

   Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

   232

   Hồ sơ Đại hội

   Vĩnh viễn

   233

   Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác:

   - Tổng kết năm, nhiệm kỳ

   - 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   234

   Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn

   Vĩnh viễn

   235

   Tài liệu về tổ chức, nhân sự và các hoạt động của tổ chức Công đoàn

   Vĩnh viễn

   236

   Sổ sách

   20 năm

   237

   Công văn trao đổi về công tác Công đoàn

   10 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản tài liệu của tổ chức Công đoàn của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn