Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được tính để hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi trước đây là nhân viên văn phòng, tôi có tham gia bảo hiểm bắt buộc tại công ty cũng được hơn 03 năm, sau đó tôi lấy chồng nên đã nghỉ việc, thời gian nghỉ thì tôi có tham gia bảo hiểm tự nguyện nối tiếp thời gian tôi tham gia bảo hiểm trước đó, thế cho tôi hỏi: thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được tính để hưởng Chế độ thai sản không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định các chế độ bảo hiểm xã hội:

   - Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

   + Ốm đau;

   + Thai sản;

   + Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   + Hưu trí;

   + Tử tuất.

   - Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

   + Hưu trí;

   + Tử tuất.

   - Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.

   => Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện không có chế độ thai sản.

   Tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

   => Như vậy, với trường hợp này để được hưởng chế độ thai sản thì cần thỏa mãn 02 điều kiện:

   - Nghỉ việc khi đang mang thai;

   - Đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

   Qua đó cho thấy với trường hợp của bạn đã nghỉ việc trước khi có thai và hiện giờ đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nên sẽ không được hưởng chế độ thai sản bạn nhé. Những tháng bạn đóng BHXH tự nguyện không được tính vào thời gian 12 tháng trước sinh để hưởng thai sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn