Thời gian giải quyết chế độ thai sản

Ngày hỏi:16/09/2016

Quý cơ quan cho tôi hỏi Chế độ thai sản thì bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng giải quyết cho thai phụ trong thời gian bao nhiêu ngày? Hồ sơ đã duyệt vào tháng 2 năm 2016 thì khi nào thai phụ được giải quyết? Xin cảm ơn chúc quý cơ quan phát triển và thịnh vượng

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Bạn hỏi về chế độ thai sản giải quyết trong tháng 2 năm 2016, như vậy chế độ thai sản được áp dụng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể:

   "Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

   1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

   Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

   a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

   b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

   4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

   Theo quy định trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ người lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp của Bạn, nếu Bạn chưa nhận được tiền trợ cấp thai sản thì đề nghị Bạn liên hệ với người sử dụng lao động để được giải quyết.

   Trên đây là tư vấn về thời gian giải quyết chế độ thai sản. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo hiểm xã hội 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn