Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau năm 2019

Ngày hỏi:11/03/2019

Cho mình hỏi về thời gian nghỉ chế độ ốm đau một năm. Mình tham gia BHXH đầy đủ và do sức khỏe yếu nên phải thường xuyên nghỉ việc và chữa bệnh, tổng số ngày nghỉ ốm trong năm 2018 là 30 ngày, thì vậy trong những ngày nghỉ ốm đấy có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nào?

  • Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

   a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

   b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

   2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

   a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

   b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

   3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

   Như vậy, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm của bạn là 30 ngày nếu làm việc trong điều kiện bình thường và đóng BHXH dưới 15 năm; 180 ngày đối với bệnh dài ngày. Và để xác định bạn có được nghỉ hết bao nhiêu ngày ghi trong các giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm hay không bạn cần dựa vào loại bệnh của bạn cũng như số năm đóng BHXH. Về mức hưởng sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn