Thời gian nghỉ thai sản từ tháng 4/1996 đến 8/1996 có được tính là thời gian có đóng BHXH hay không?

26/04/2022

Tôi công tác ở 01 đơn vị HCSN. Tôi nghỉ thai sản từ 4/1996 đến tháng 8/1996. Trong thời gian này cơ quan tôi đã không đóng BHXH cho tôi. Đến nay khi chốt sổ BHXH cơ quan BHXH đã cắt thời gian này với lý do là không đóng BHXH  giai đoạn này. Đề nghị quý luật sư cho tôi biết là cơ quan BHXH thực hiện như thế có đúng không? Căn cứ vào văn bản nào để cắt? Căn cứ để không thu BHXH là quy đinh nào?

  • Tại khoản 2 điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định:

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

   Tại khoản 1 điều 139 Luật BHXH có quy định:

   Các quy định của Luật này được áp dụng đối với người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày Luật này có hiệu lực.

   Như vậy, việc cơ quan BHXH trừ thời gian bạn nghỉ thai sản, không tính thời gian này là thời gian đóng BHXH là vi phạm quy định.

   Thân

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn