Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi đang làm việc tại một bệnh viện tư nhân, là nhân viên chup X quang. Tôi được biết với công việc của tôi được mua bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trong ngành y tế được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trong ngành y tế được quy định tại Điều 6 Thông tư 13/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

   - Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường đối với các khiếu nại phát sinh từ các nguyên nhân xảy ra trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn