Thời hạn thanh toán bồi thường tiền bảo hiểm nghề nghiệp đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

Ngày hỏi:15/03/2019

Thời hạn thanh toán bồi thường tiền bảo hiểm nghề nghiệp đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thời hạn thanh toán bồi thường tiền bảo hiểm nghề nghiệp đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ được quy định tại Điều 9 Thông tư 13/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

   - Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho người thông báo yêu cầu bồi thường biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn