Thông báo về tình trạng hợp đồng bảo hiểm hưu trí như thế nào?

26/04/2022

Thông báo về tình trạng hợp đồng bảo hiểm hưu trí như thế nào? Xin chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Vì nhu cầu công việc, tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung liên quan đến trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm về bảo hiểm hưu trí. Vì vậy, tôi có một thắc mắc này gửi đến Quý Ban biên tập để nhờ hỗ trợ như sau: Tình trạng hợp đồng bảo hiểm hưu trí được thông báo như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi chân thành cảm ơn anh, chị rất nhiều.

 Phi Phi (phi***@gmail.com)

  • Thông báo về tình trạng hợp đồng bảo hiểm hưu trí được quy định tại Điều 21 Thông tư 115/2013/TT-BTC Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Thông báo về tài khoản bảo hiểm hưu trí:

   Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho người được bảo hiểm về tình trạng của hợp đồng bảo hiểm hưu trí theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Thông báo về kết quả hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện:

   Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm về các nội dung sau:

   a) Thông tin tóm tắt về tình hình hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Tình hình hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện trong 05 (năm) năm gần nhất hoặc thời gian tồn tại thực tế của quỹ nếu thời gian hoạt động của quỹ chưa đủ 05 (năm) năm;

   d) Chi tiết về các quyền lợi đầu tư đã chia và dự kiến sẽ phân bổ vào tài khoản bảo hiểm hưu trí trong năm báo cáo;

   đ) Xác nhận của công ty kiểm toán độc lập về những thông tin nói trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến việc thông báo về tình trạng hợp đồng bảo hiểm hưu trí. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 115/2013/TT-BTC.

   Trân trọng thông tin đến bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn