Thu hồi kinh phí trợ cấp thôi việc theo NĐ132 khi hợp đồng làm việc lại

26/04/2022

Kính gửi luật sư. Ở cơ quan tôi hiện nay đang tranh luận nhau về việc thu hồi kinh phí đối với CBCC đã thôi viêc hưởng trợ cấp theo NĐ 132/2007/NĐ-CP, mong nhờ luật sư giải đáp. - Cơ quan tôi là đơn vị hành chính, theo kế hoạch tinh giản biên chế đã được phê duyệt, có một số CBCC phải thôi việc hưởng trợ cấp theo NĐ 132/2007/NĐ-CP. - Theo yêu cầu công viêc có một số người được cơ quan hợp đồng lại làm việc theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn. Tại khoản 3, Điều 9 quy định: "Những người đã được nhận trợ cấp tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng lại vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận (trừ phí học nghề quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định này). Những người quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này nếu được tuyển dụng lại vào khu vực nhà nước hoặc các Doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hoá thì cũng phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp tinh giản biên chế đã được nhận." Như vậy thì số CBCC này có phải nộp tiền lại theo quy định trên không? Ở đây có 2 luông quan điểm khác nhau: 1. Quy định ghi là "tuyển dụng" còn đây là Hợp đồng nên không phải nộp lại tiền. 2. Đã vào làm việc cơ quan mà cơ quan đó trả tiền lương, tiền công bằng ngân sách nhà nước thì đầu phải thực hiện theo quy định trên, nghĩa là phải nộp lại tiền. Xin Luật sư tư vấn để chúng tôi có cơ sở triển khai.  Thành thật cảm ơn!

  • Theo tôi khái niệm tuyển dụng ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng có nghĩa là việc tuyển dụng có thể được thể hiện dưới dạng hợp đồng lao động hoặc được tuyển dụng như thi tuyển vào khối các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước...
   Do đó trong trường hợp bạn nêu thì những người lao động phải nộp lại khoản tiền đã nhận thì sẽ thích hợp hơn.
   Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân để bạn tham khảo, theo tôi cơ quan bạn nên có văn bản tham vấn ý kiến của sở nội vụ hoặc bộ nội vụ, bộ lao động thương binh và xã hội thì sẽ chuẩn tắc hơn./.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn