Thủ tục đóng Bảo hiểm cho nhân viên

Ngày hỏi:23/09/2014

Công ty em trước giờ không làm bảo hiểm cho công nhân viên . Bây giơg giám đốc muốn em làm một bản kế hoạch để xem xét là khi làm chế độ bảo hiểm ..Công ty có lợi gì và không có lợi gì ? Và người lao động có lợi gì ? Có luật sư nào giải đáp giúp em không ạ ..E mới ra trường nên cũng còn yếu về nhiều vấn đề

  • Xin hướng dẫn cách làm cho em như sau:

   1. Em viện dẫn mức đóng BHXH của Người sữ dụng LĐ và NLĐ. Mức đóng này nhỏ nhưng lợi ích lớn.

   2. Phân tích lợi ích việc đóng BHXH: NLĐ sẽ hưởng các chế độ BHXH như: thai sản, ốm đau, tử tuất, tai nạn lao động, nghỉ ốm...do BHXH chi trả . DN đóng BHXH sẽ đỡ các khoản chi phí này vì đã được BHXH thanh toán cho NLĐ.

   3. Tạo tâm lý an tâm gắn bó của NLĐ đối với DN vì làm việc trong môi trường tốt và thực hiện nghiêm chỉnh các quyền lợi đối với NLĐ.

   4. NLĐ làm việc yên tâm và gắn bó dài lâu với DN.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn