Thủ tục nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

26/04/2022

Tôi thuộc diện tinh giản biên chế năm 2020. Vậy cho hỏi tôi cần làm thủ tục gì để hưởng chế độ hưu trí trước tuổi. Xin cảm ơn!

 • 1.Cơ sở pháp lý.

  - Luật bảo hiểm xã hội 2014;

  - Nghị định 108/2014/NĐ-CP;

  - Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019.

  2.Điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi do tinh giảm biên chế.

  - Thuộc đối tượng tinh giảm biên chế (xem chi tiết tại đây);

  - Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên Hoặc trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ.

  3. Hồ sơ nộp.

  - Sổ BHXH.

  - Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

  - Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

  - Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

  4. Nơi nộp hồ sơ.

  => Cơ quan bảo hiểm.

  5. Quy trình thực hiện.

  Bước 1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  Bước 2. Cơ quan bảo hiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tổ chức chi trả cho người lao động (nếu đủ điều kiện được hưởng và hồ sơ hợp lệ).

  Nếu không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  6. Thời gian giải quyết

  => Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu.

  Trên đây là thủ tục hưởng chế độ hưu chí đối với người đủ điều kiện hưởng.

  Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn