Thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?

26/04/2022

Em là sinh viên mới ra trường. Em vừa xin vào làm việc cho một công ty và có ký hợp đồng thử việc trong hai tháng. Lúc trước ở trường, cuối năm tư em có đi tham gia một buổi nói chuyện về các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội, quyền, nghĩa vụ trong lao động cho sinh viên sắp ra trường. Em có nghe nói về việc ký hợp đồng lao động thì phải đóng bảo hiểm bắt buộc. Vậy trường hợp của em ký hợp đồng thử việc thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không ạ?

  • Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Còn hợp đồng thử việc là sự thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

   Như vậy, hợp đồng lao động và hợp đồng thử việc là hai khái niệm khác nhau, hoàn toàn độc lập và không đồng nhất với nhau.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   - Cán bộ, công chức, viên chức;

   - Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

   - Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

   - Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

   - Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

   - Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

   Như vậy, căn cứ quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên đây thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hôi bắt buộc bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Và không bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc.

   Do đó, kết luận: Người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn