Thủc tục chốt sổ BHXH cho người lao động khi nghỉ việc

Ngày hỏi:27/10/2014

Tôi nghe nói nếu khi nghỉ việc khi công ty còn nợ tiền bảo hiểm thì bên bảo hiểm sẽ không chốt sổ và chỉ khi nào công ty nộp đủ tiền bảo hiểm thì bảo hiểm mới chốt sổ và nếu công ty không đóng đủ số tiền bảo hiểm đó thì mãi mãi người lao động không được chốt sổ? Vậy người lao động có được làm sổ mới không?

  • Khi bạn nghỉ việc tại đơn vị thì Cơ quan BHXH sẽ chốt sổ đến thời gian mà đơn vị đã nộp đủ tiền.
   - Còn thời gian chưa nộp tiền thì đến khi Công ty nộp đủ số tiền bhxh thì cơ quan BHXH mới xác nhận tiếp thời gian chậm đóng đó.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn