Tiền nghỉ dưỡng sức của người lao động ai chi trả?

26/04/2022

Em là nhân viên của Thế giới di động, em vừa nghỉ xong thai sản 6 tháng giờ em tiếp tục nghỉ dưỡng sức. Luật sư cho em hỏi chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản được hưởng 30% mức lương cơ bản x 7 ngày. Số tiền này của bên bảo hiểm chi trả hay nguồn tiền của công ty em chi trả ạ?

 

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

   “Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

   1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

   Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

   2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

   b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

   3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

   Theo đó, trong 30 ngày đầu quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, nếu sức khỏe bạn chưa phục hồi thì bạn được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

   Hơn nữa, tại điều 84 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

   “Điều 84. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

   1. Trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại Chương III và Chương IV của Luật này”

   Do đó, số tiền mà bạn được hưởng từ chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản là do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn