Tiền nghỉ dưỡng sức sau sinh tính trên cơ sở nào?

26/04/2022

Xin chào luật sư. Sau thời gian nghỉ thai sản 6 tháng, tôi xin nghỉ dưỡng sức 5 ngày. Vậy ngoài khoản trợ cấp 30% mức lương cơ sở, 5 ngày đó tôi có được tính lương như 6 tháng trước đó không ạ?

  • Theo quy định tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

   "1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

   Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
   ...
   3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở."

   Từ ngày 01/7/2019 thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng

   Như vậy mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày là 447.000 đồng/ngày ==> 5 ngày nghỉ dưỡng sức thì số tiền 2.235.000 đồng.

   Lưu ý rằng mức hưởng chế độ dưỡng sức tính trên mức lương cơ sở không tính trên mức lương của 6 tháng trước đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn