Tiền thai sản

Ngày hỏi: 30/08/2016

Em nghỉ sản từ ngày 15-7-2012 đến ngày 15-11-2112. em đã nộp khai sinh của bé và cmnd của em cho công ty Frewell ngày 23-8-2012 nhưng sao tới nay em vẫn chưa nhận được tiền thai sản của em. và cho em hỏi có phải em nhận được tiền thai sản là 11.800.000 phải không?

    • Ngày 26/9/2012, Bảo hiểm Xã hội huyện Đồng Phú nhận Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản kèm theo chứng từ của Công ty Frewell chuyển đến đề nghị thẩm định quyết toán trợ cấp thai sản. Ngày 05/10/2012, BHXH huyện Đồng Phú đã thẩm định quyết toán chế thai sản của Công ty Frewell trong đó có bà Trần Thị Thanh Thủy, số sổ BHXH 7012007628, sinh con ngày 9/8/2012 với số tiền được hưởng trợ cấp thai sản do sinh con là 11.566.667 đồng. Trường hợp của bà đến thời điểm này chưa nhận được tiền trợ cấp thai sản, đề nghị bà liên hệ trực tiếp với Công ty Frewell để được trả lời bà được rõ.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn