Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi của người làm nhiệm vụ tiếp công dân trong BHXH

26/04/2022

Tôi là Lam, hiện đang sinh sống ở Bù Nho. Xin hỏi tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi của người làm nhiệm vụ tiếp công dân trong BHXH được quy định thế nào? Nhờ Ban biên tập hỗ trợ.

  • Căn cứ theo Điều 10 Quyết định 378/QĐ-BHXH 2020 về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi của người làm nhiệm vụ tiếp công dân được quy định như sau:

   - Tiêu chuẩn của người làm nhiệm vụ tiếp công dân

   Người làm nhiệm vụ tiếp công dân phải có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về BHXH, BHTN, BHYT; am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình, khách quan, công tâm, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

   - Trách nhiệm của người tiếp công dân

   + Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục, đồng phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu, biển tên theo quy định;

   + Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung công dân trình bày;

   + Giải thích, phổ biến để công dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

   + Tiếp nhận và chuyển đơn đến Bộ phận Văn thư cơ quan theo quy định và thông báo kết quả xử lý để công dân biết;

   + Giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến người tố cáo theo quy định;

   + Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật;

   + Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân;

   + Thực hiện nhiệm vụ khác do người phụ trách địa điểm tiếp công dân giao.

   - Quyền lợi của người tiếp công dân

   + Được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định của pháp luật;

   + Được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn