Tính BHXH 1 lần cho 6 tháng lương

26/04/2022

Em làm việc được 6 tháng (6/2014-12/2014) thì nghỉ việc, với mức lương cơ bản là 2990000 thì em được lĩnh bao nhiêu tiền vậy?

  • Tính mức trợ cấp khu vực một lần:
   Tổng số tháng hưởng TCKV một lần là: 0 tháng
   Tiền trợ cấp khu vực một lần bằng: 0
   2. Tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng để tính hư¬ởng trợ cấp BHXH một lần:
   1. Tiền lương, tiền công do ng¬ười sử dụng lao động quy định
   Từ 06/2014 Đến 12/2014, Thời gian : 7 tháng - Mức l¬ương : 2 990 000
   2 990 000 x 7 = 20 930 000
   Tổng thời gian : 7 tháng
   Tổng số tiền : 20 930 000
   2. Lương bình quân là:
   20 930 000 / 7 = 2 990 000
   3. Mức hưởng :
   - Thời gian đóng BHXH tính đến ngày : 31/12/2014 bằng : 0 năm 7 tháng trong đó có:
   0 năm 7 tháng đóng BHXH bắt buộc.
   - Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: 2 990 000 đồng
   - Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần: 1.00 x 1.5 = 1.50 tháng
   a. Trợ cấp BHXH một lần: 2 990 000 đồng x 1.00 x 1.5 tháng = 4 485 000 đồng
   b. Trợ cấp khu vực một lần: 0 đồng
   Tổng số tiền trợ cấp (a+b): 4 485 000 đồng
   Số tiền bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn