Tính tiền trợ cấp BHXH một lần

Ngày 11/12/2013 tôi có hỏi như sau: Tôi có quá trình làm việc và đóng bảo hiểm xã hội như sau: - Từ 07/1996 đến 12/1998 - Thủ quỹ, Cty Nguyên liệu thuốc lá Nam, Đồng Nai – Lương CB: 1,22 - Từ 01/1999 đến 12/2000 - Thủ quỹ, Cty Nguyên liệu thuốc lá Nam, Đồng Nai – Lương CB: 1,30 - Từ 01/2001 đến 12/2002 - Thủ quỹ, Cty Nguyên liệu thuốc lá Nam, Đồng Nai – Lương CB: 1,46 - Từ 01/2003 đến 09/2004 - Thủ quỹ, Cty Nguyên liệu thuốc lá Nam, Đồng Nai – Lương CB: 1,58 - Từ 10/2004 đến 12/2004 - Thủ quỹ, Cty Nguyên liệu thuốc lá Nam, Đồng Nai – Lương CB: 1,99; PCCV: 0.3 - Từ 01/2005 đến 01/2007 - Thủ quỹ, Cty Nguyên liệu thuốc lá Nam, Đồng Nai – Lương CB: 2,18; PCCV: 0.3 - Từ 02/2007 đến 03/2007 - Thủ quỹ, Công ty CP Hòa Việt, Đồng Nai – Lương CB: 2,37; PCCV: 0.3 Từ 03/2007 đến nay tôi không tham gia BHXH nữa. Nay, tôi muốn hưởng BHXH một lần thì cách tính số tiền hưởng trợ cấp BHXH một lần như thế nào ? BHXH TP Đà Nẵng có Trả lời: Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 58, 59, 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn căn cứ vào các quy định nêu trên để tính ra số của Bạn. Dựa vào hướng dẫn của BHXH TP Đà Nẵng tôi vẫn không tính ra số tiền BHXH một lần. Không hiểu tôi phải áp dụng theo mức lương cơ sở nào ? Nhờ BHXH TP Đà Nẵng tính giúp tôi số tiền BHXH một lần mà tôi được hưởng.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Ban biên tập chỉ tư vấn giúp Bạn các quy định của Pháp luật liên quan đến việc tính, hưởng chế độ BHXH một lần. Bạn yêu cầu tính cụ thể số tiền BHXH một làn không thuộc chức năng của Ban biên tập. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Chế độ BHXH thuộc cơ quan BHXH để được trả lời cụ thể hơn.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn