Tôi muốn tham gia đóng bảo hiểm cho trường học lần đầu

26/04/2022

Tôi muốn tham gia đóng bảo hiểm cho trường học (trường tư thục) lần đầu thì phải làm như thế nào, cho tôi xin cac biểu mẫu liên quan.

    • Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu bao gồm như sau: - Người lao động căn cứ hồ sơ gốc của mình kê khai 03 bản " Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc " (Mẫu số 01-TBH) nộp cho người sử dụng lao động; trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không kê khai mà chỉ nộp sổ BHXH. - Người sử dụng lao động kiểm tra, đối chiếu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN với hồ sơ gốc của từng người; Ký xác nhận những nội dung trên tờ khai. Lập 02 bản " Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc " (Mẫu số 02a-TBH) và bản sao quyết định thành lập hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép họat động. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký HĐLĐ người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định nêu trên và sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn