Trách nhiệm của người lao động và đơn vị về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho NLĐ xuất cảnh về nước không đúng thời hạn

26/04/2022

Trách nhiệm của người lao động và đơn vị trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động xuất cảnh về nước không đúng thời hạn được quy định như thế nào?


  • Trách nhiệm thực hiện của người lao động trong các trường hợp cụ thể như sau:
   1.Đối với người lao động đang nghỉ việc:
   a) Người lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 mục IV Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH cho đơn vị quản lý cuối cùng nơi người lao động làm việc. Trường hợp đơn vị quản lý cuối cùng đã giải thể thì người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp;
   b) Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đến bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.
   2. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội:
   a) Người lao động có trách nhiệm bổ sung hồ sơ quy định tại khoản 1 mục IV Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 9/11/2007 của Bộ LĐTBXH cho đơn vị quản lý khi được yêu cầu;
   b) Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị đến bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.
   3. Đối với người lao động đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất:
   a) Thân nhân của người lao động nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 mục IV Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH kèm theo Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động (nếu đã được cấp), Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử, tờ khai của thân nhân theo mẫu do Bảo hiểm Xã hội quy định kèm theo đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất cho đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động;
   b) Đơn vị quản lý quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn thân nhân người lao động hoàn thiện hồ sơ và chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn